Ортодонт Ортодонт

За мен

Д-Р ГАМЕВ

Образование: магистър по дентална медицина
Специалност: ортодонтия, успешно проведена в Руската Медицинска Академия за след-дипломно образование гр. Москва, потвърдена в Република България
Специалност: орална хирургия, успешно проведена в Московския държавен медико-стоматологичен университет гр.Москва
Квалификации:
. Ортопедична стоматология
. Естетична дентална медицина
. Орална имплантология
. Пародонтология
- успешно проведени в Московския държавен медико-стоматологичен университет гр.Москва