Ортодонт Ортодонт

ЦЕНИ НА БРЕКЕТИ И ЛЕЧЕНИЯ ОТ ОРТОДОНТ ПЛОВДИВ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРАКТИКА АГАМЕ
Добрия ортодонт в Пловдив за да избегне максимално елемента на случайност и редица непредвидени ситуации при определяне стойността на цялостното ортодонтско лечение взема в предвид три основни компонента във формирането на цената,като се определя стойността на всеки един компонент и се сумира окончателната цена . Необходимо е да се подчертае,че окончателната цена може да се формира само след проведена консултация с ортодонт Пловдив за определяне на диагнозата,степента на сложност и срокове за провеждане на лечението,както и определяне на необходимите апарати за постигане на оптимален резултат за конкретния индивидуален ортодонтски случай.


>> Първия компонент:
Добърият ортодонт в Пловдив трябва да определи степента на морфологичните и функционалните нарушения в подредбата на зъбите,зъбните дъги и захапката .Тук се разглеждат три критерия,които се оценяват по пет бална система(от 1 до 5 ):
а) определя се обема на лечението необходим за изправяне и нормализиране формата на горната и долната зъбна редица – броя на зъбите или групите зъби подлежащи на преместване,големината на преместване в мм,видът на преместване на зъбите,опората която ще се използва и накрая се оценява реактивността на пациента по отношение на сътрудничество,възраст ,ортодонтско ранно лечение в детска възраст,при тийнейджъри или при възрастни със съответните срокове .
б) определя се обема на лечението необходим за поставяне на долната челюст в правилна захапка – големината на съотношението в мм или премоларна ширина между горна и долна зъбна дъга в захапка, локализацията,посоката в която трябва да се промени захапката и накрая се оценява реактивността на пациента по отношение на сътрудничество,възраст ,ортодонтско ранно лечение в детска възраст,при тийнейджъри или при възрастни със съответните срокове .
г) определя се обема на лечението за възстановяване на нормалната функция на зъбо-челюстната система -дъвчене,гълтане,реч и дишане.
Ортодонт Пловдив определя степента на трудност на лечението след като събере всички балове от трите критерия ,като по този начин се определят четири степени на трудност :1-просто лечение(до 27 бала);2-лечение на средна трудност(28-40 бала);3-трудно лечение(41-54 бала);4-много трудно лечение(повече от 55 бала).
След като вече сме определили степента на трудност на лечението по получената сума от балове с помощта на определена таблица се определя и конкретно продължителността на лечението и количеството на необходимите посещения.
Цената за месечно лечение и наблюдение е 100 лева ,като само сега има промоция и отстъпка 50%,като месечната вноска в момента е 50 лева.
Например ,ако сме определили за пациента 2 степен на трудност на лечение(29 бала) то ще са необходими 16 месеца на лечение и до 34 посещения .Цената се формира ,като умножим 16 месеца по 50 лева вноска и се получава 800 лева за целия срок на лечение.


>> Втори компонент:
Ортодонт Пловдив определя какви апарати са необходими за конкретния клиничен случай и калкулира цената за закупване ,изработка и поставянето им .


- Ортодонтски преглед и консултация(предварителна диагноза и план на лечение) – 30лв.
- Класически метални брекети на две челюсти - промоция - 1100 лв.(стара цена 1300лв.)
- Самолигиращи метални брекети на две челюсти - промоция - 1300лв.(стара цена 2200лв.)
- Сапфирени брекети на две челюсти - промоция - 2000 лв.(стара цена 2900лв.)
- Брекети Alexander LTS,Damon Q,Damon Clear,Smart Clip,Clarity SL ,керамични брекети и сапфирени брекети :Radiance и Inspire Ice - от 1500 до 3200 лв.,като крайните цени се определят от текущите им пазарни цени и промоции на производителите.
- Пставяне на 2 по 4 пръстена с брекети – 500лв.
- Изработка и поставяне на Пендулум - 500лв.
- Апарат за бърза експанзия - промоция – 500лв(стара цена 600лв.).
- Екстраорални апарати(хедгер или лицева маска) - промоция – 200лв.(стара цена 400лв.)
-Лип бъмпър – промоция - 200лв.(стара цена 350лв.)
- Функционален апарат на Френкел(тип 1,2и3) – 500лв.
- Функционален апарат на Клампт и моноблок - промоция - 350лв.(стара цена 500лв.)
- Изработка и поставяне на Туинблок – 600лв.
- Изработка и поставяне на неосложнено ортодонтско апаратче тип лингвална или небцова пластинка - промоция – 120лв.(стара цена 240лв)
- Изработка и поставяне на апарат на Нанс - 250лв.
- Изработка и поставяне на лингвална дъга – 200лв.
- Поставяне на миниимплант в качеството на временна опора – 200лв.
- Изработка и поставяне на местопазител – 100лв.
- Лечение на леки и средно тежки случай с алайнери( поредица от снемаеми ,прозрачни шини ,които могат да се свалят по време на хранене и миене на зъбите) - от 3800лв. до 7000лв.,цената зависи от системата която се прилага и от броя на шините необходими за конкретния случай.


>> Трети компонент:
Добрият ортодонт в Пловдив трябва да определи така също какви ретенционни апарати за задържане на получените резултати ще са подходящи ,тяхната стойност и цената на контролните прегледи по време на ретенционния период:
- почистване на зъбите след сваляне на брекетите и провеждане на професионална хигиена – 60лв.
- .изработка и поставяне на подвижен ретенционен апарат(тип Hawley или ретайнер от термовакуумно фолио) – 120лв.
- поставяне на фиксиран ретайнер – 150лв.
- крайна цена за всичките контролни прегледи за целия 2 годишен ретенционния период на наблюдение– 150лв.( 10 посещения по 15лв.на посещение)