Ортодонт Ортодонт

Брекети

Damon система, Damon Q и Damon Clear
Нейн създател е американският ортодонт Dwight Damon, а тайната е в пасивното самолигиране. Това не е просто нов вид брекети, а е изцяло нова концепция за ортодонтско лечение. При нея видът на лицето е водещ. В края на лечението се постига не просто правилно лечение на зъбите, но и подобряване формата на лицето (facedriving ортодонтия). Това е голямо предимство за възрастните пациенти, тъй като те се подмладяват. Системата се състои от пасивни самолегиращи брекети с капачета, които осигуряват малко триене. Част от системата са и високотехнологичните дъги, които гарантират слаби непрекъснати сили. Благодарение на голямото редуциране на фрикцията в системата и чрез използването на по-леки сили и високотехнологични дъги, се осигурява биологично съвместимо движение на зъбите, както и по-голям комфорт за пациента, съкратено време на лечение, по-големи интервали между посещенията, по-добра хигиена и др. предимства.ю, които можем да наречем „революция” в ортодонтията.

"Damon Q" е нов метален брекет в технологията - пасивно самолигиране. Има няколко допълнителни подобрения и предимства. Малкият размер и профил със заоблени ъгли спомагат за предпазване от оклузални намеси и предлагат на пациентите по-голям комфорт, а вертикалните и хоризонтални спомагателни жлебове осигуряват по-добра подвижност при прилагане на новаторски лечения. „Damon Clear” е нова естетична система, която съчетава самолигиращата технология с естетиката, изработени от твърд прозрачен керамичен материал, Damon Clear брекетите не потъмняват и не се оцветяват.