Ортодонт Ортодонт

Брекети

SMART CLIP и Clarity SL на 3M
Представляват самолигиращите брекети с клипса, които се отварят и затварят. Притежават предимствата, характерни за самолигиращите брекети.

Clarity SL на 3M брекетът е керамичен с метален слот и съвсем малки метални клипсове от двете страни.