Ортодонт Ортодонт

Моята тактика и лечение

Усилията ми в лечението за изправяне на захапката и кривите зъби са насочени към спазване на международните правила и норми. Ортодонтската терапия се провежда в няколко етапа:

1. ПЪРВИ: Предварителен преглед и консултация
Ортодонтското лечение е възможно независимо от възрастта. При децата възстановителните процеси са по-бързи, но възрастните по-точно спазват указанията и имат по-добра хигиена, затова лечението продължава приблизително еднакво.
- Най-добре е първият преглед при ортодонт да се направи на 7 годишна възраст и той да определи дали има нужда от лечение, кога е най-добре да започне то и с какви апарати. Ако на този етап не се налага някаква намеса, е добре да се направи втора и трета консултация през 1 – 1,5 година, за да се проследи смяната на зъбите и да се избере най-подходящия момент за намеса, така че с възможно по-леки апарати за по-кратко време да се постигне максимален резултат.
- Ортодонтското лечение не е спешно. Има ситуации, които биха се повлияли много по-добре, ако лечението започне още докато детето расте, защото чрез ортодонтските апарати растежът може да се насочи в благоприятна посока. При пациенти над 14 – 15 години растежът почти е приключил и възрастта вече няма значение. Правилното време за започване е, когато пациентът е убеден, че иска да има хубави зъби и е готов да се грижи за тях. Лечението трябва да се планира спрямо предстоящи продължителни отсъствия, например преместване в друг град или държава.

2. ВТОРИ: Ортодонтски преглед, диагноза и план на лечение
- Ортодонтския преглед включва анализ на ортодонтски гипсови модели, панорамна снимка, телерентгенография и лицеви фотографии.

- Възоснова на данните от анализа, се изготвя индивидуална диагноза и лечебен план, като се разясняват подробностите, свързани с ортодонтското лечение на пациентите.

3. ТРЕТИ: Лечение с фиксирани апарати (брекети) и/или снимаеми апаратчета (шини ,пластинки или скоби)
- Брекети: брекетите са малки пластинки, които се залепват върху зъбите. Те са добре познат начин за изправяне на зъбите и чрез тях се лекуват голяма част от ортодонтските проблеми. Залепват се от външната или вътрешна страна на зъбите.

- Снимаеми апаратчета, (наричани още пластинки, скоби или шини) : подходящи са за деца между 7 и 10 годишна възраст, когато има активна смяна на млечни с постоянни зъби. Изработват се индивидуално за всяко дете, съобразно неговата деформация. Шините са от пластмаса, в различни цветове и с разнообразни илюстрации.

При нужда брекети могат да се поставят и на 8 – 9 годишни деца, но обикновено изчакваме да пробият почти всички постоянни зъби. При пациенти с постоянни зъби брекетите са единствения начин зъбите да се подредят правилно и да се коригира захапката. Шините не се препоръчват, защото те имат ограничени възможности да нареждат красиво зъбите. Освен това, те трябва да се носят 24 часа на ден, а малко възрастни го правят, защото им пречат на говора и храненето.

4. ЧЕТВЪРТИ: Контрол и активиране на апаратите
По време на лечението са нужни посещения за активиране на брекетите през 4, 6 или 8 седмици, взависимост от етапа на лечение. По-дългите отсъствия удължават и затрудняват лечението, но не го правят невъзможно. Понякога се налагат и извънредни посещения, поради разлепен брекет, бодяща тел и др., затова най-добре е човек да се лекува там, където живее.

5. ПЕТИ: Сваляне на апаратите
След като сме постигнали морфологичен, функционален и естетичен оптимум в захапката и подреждането на зъбите, който ще бъде гарантиран във времето, пристъпваме към сваляне на апаратите. Трябва да имаме предвид, че ортодонтското лечение е продължително – около 1,5 – 2 - 2,5 години в зависимост от конкретния случай. Причината за това е, че преместването на зъбите е свързано със стопяване на кост и с образуване на нова. Пълноценна нова кост може да се образува под действието на слаба сила, действаща постоянно за дълго време.

6. ШЕСТИ: Ретенция, наблюдение и контролни прегледи
След завършване на лечението са възможни ортодонтски усложнения, свързани с тенденцията на зъбите да се връщат към старата си позиция. Това усложнение с лекота се избягва, ако се спазват съветите по отношение на ретенционните апаратчета или прозрачните вакумни ретайнери. Запазването на получения резултат (ретенция) е важно колкото самото лечение. След свалянето на брекетите задължително се слага апарат (ретенционен апарат, ретайнер), който държи зъбите докато тъканите около тях се реорганизират. Обикновено това е съвсем тънка, но много здрава тел, която се залепва върху задната повърхност на долните и на горните резци и кучешки зъби. Тя е много елегантна, не се вижда и не пречи на говора, на храненето и почистването. Трябва да стои поне колкото е било активното лечение. През този период пациентите идват през 6 месеца, за да се уверим, че всичко е наред.