Ортодонт Ортодонт

За какво са нужни рентгеновите снимки на ортодонта?

Необходими са панорамна снимка, телерентгенография и сегментни снимки, при необходимост. Възоснова на прецизен анализ на ренгеновите снимки се изготвя индивидуална диагноза и лечебен план, които са важни за ортодонтското лечение.