Ортодонт Ортодонт

Кога да заведем детето на консултация?

Най-оптимален период за започване на лечението е 6-7 годишна възраст.Ранната диагностика и ортодонтско лечение предотвратяват развитието и не допускат възникването на по-сериозни проблеми. Основните предимства на ранното лечение са създаване на лицева симетрия чрез стимулиране растежа на челюстите, намаляне на нуждата от екстракция на зъби, запазване на място за още непробили зъби, създаване на място за израстващите зъби, намаляне на риска от травма на фронталните зъби.