Ортодонт Ортодонт

Преди ортодонтското лечение изисква ли се някаква специална подготовка?

Преди започването на лечение е необходимо да се санира устната кухина, а по време на лечението е необходимо да се провежда профилактика на кариеса и професионална хигиена на устната кухина. Неправилната захапка, като правило е комплексен проблем, изискващ ортодонтско лечение, което често се съчетава и изисква намесата на други специалности.