Ортодонт Ортодонт

Колко време продължава лечението?

Можем да кажем, че основно ортодонтското лечение е продължително – около 1,5 – 2 - 2,5 години, взависимост от конкретния случай. Различно дълго е лечението, взависимост от деформацията. Това се определя индивидуално.